Gezocht


 Onbekende personen

Jacobus de la Croix (–1719)

Deze Adelborst vertrok den 30sten December des jare 1687 met de Pampus richting Ceylon, alwaar hij den 29sten September des jare 1688 arriveerde en ruim 20 jaren later overleed. Deze man was vrijwel zeker de (bet)(over)(groot)vader van onze in 1790 geborene Frederik Willem de la Croix. Concreet bewijs om deze link te bevestigen ontbreekt echter.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Jacobus de la Croix
Arend de la Croix van Ceylon

Ene Arend de la Croix van Ceylon dd 21 April 1725: misschien was hij de (broer van de) opa van onze Frederik Willem de la Croix (1790–1855)? Zoon van bovenstaande Jacobus de la Croix? Moet nog verder onderzocht worden, maar voor nu kan ik in ieder geval werkelijk geen andere potentiële bron van onze Zuid-Aziatische genen aanduiden...
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Arend de la Croix
Mathias Duman (1798–)

Deze Mathias Duman, afkomstig uit de Elsàss, moet op de één of andere manier verwant zijn aan onze gelijknamige Mathias Duman I en II. Hoe het verwantschap precies in elkaar steekt is nog niet ontdekt. Z'n Pa heette Victor Duman.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Mathias Duman
Frederik Jacobsz (1818–)

Geboren in 1818 te Pasoeroean, Oost-Java. Zoon van Andreas Albert Jacobsz en de vrije Javaanse vrouw Dorsinie. Onze Jacobsz voorouders hebben generaties lang in Pasoeroean geleefd. Mogelijk is er een link tussen hen en dit individu? De vader van deze Frederik Jacobsz, Andreas Albert Jacobsz, was mogelijk een broer van onze Johan Frederik Jacobsz (1798).

27 maart 2022: Dit vermoeden blijkt waar! Zie mijn aantekeningen bij Andreas Albert Jacobsz voor het hoe en waarom.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Frederik Jacobsz
Susanna Ambrosina Jacobsz

Deze in 1819 gehuwde Susanna werd naar schatting rond 1800 geboren (als we uitgaan van de huwelijksstandaarden van destijds). Gezien deze dame Pasoeroean haar thuis noemde was ze waarschijnlijk op de één of andere manier gerelateerd aan onze Johan Frederik Jacobs(z). Mogelijk was ze zelfs zijn zuster, gezien J.F. Jacobsz één zijner dochters naar haar vernoemd lijkt te hebben. Enig bewijs van een verwantschap is echter nog niet gevonden.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Susanna Ambrosina Jacobs
Johann Diederich Thumann

Deze vreemdeling schoot de wortels in de grond van meer dan 5 generaties Thumann te Amsterdam. Is deze man, en zijn daarmede al zijn nakomelingen, verwant aan onze Elsàsser familie Thümann? Wordt vervolgt...
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Johann Diederich Thumann
Hendrik Willem Thumann (1859–1936)

Geboren in 1859 te Serang, West-Java. Zoon van Frederik Willem Thumann en de inlandse vrouw Mina. Z'n Pa wordt sporadisch Friedrich Wilhelm genoemd en was waarschijnlijk een zoon van Johann Ludwig Thumann die op zijn beurt weer een zoon was van bovenstaande Johann Diederich Thumann. Bewijsstukken om deze link te bevestigen moeten nog worden gevonden...
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Hendrik Willem Thumann
Charles Bernard Mollet (1881–1925)

Zoon van Pieter Lodewijk Mollet en de inlandsche vrouw Oerip moet C.B. Mollet op de één of andere manier verwant zijn aan onze (bet)overgrootmoeder Frederika Mollet. Maar hoe...?
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Charles Bernard Mollet
Hendrik Mollet (1892–1915)

Deze Hendrik was tientallen jaren jonger dan onze Frederika dus deze Hendrik was niet haar vader. Zijn ouders waren Hendrik Louis Mollet en Saikem. Hoe was hij dan verwant aan onze familie Mollet? Misschien was deze jongeman een kleinzoon van de in 1821 geboren Hendrik Mollet? Dat zou betekenen dat zijn vader een (half)broer moet zijn geweest van Frederika.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Hendrik Mollet
Adolf Akollo (1904–)

Komt van de Akollo-clan uit Morekau en is daarmee zeker een (ver) familielid van Josina Akolo. Hoe de exacte verwantschap in elkaar zit is nog niet duidelijk. Z'n Ma was een Tarukaij.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Adolf Akollo
Ezau Ruspanah (1907–)

Een Ruspanah van Kairatoe moet op de één of andere manier familie zijn van Josina. Z'n vader Jitnak Ruspanah zou dat dan ook moeten zijn. Maar hoe toch...? Was Jitnak misschien een broer(tje) van Penira Ruspana, yaitu Josina's moeder?
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Ezau Ruspanah
Marthen Akollo (1909–)

Marthen was net zoals Josina een nakomeling uit een huwelijk van een Akollo en een Ruspana... maar hoe toch? Was hij een neefje van Josina? Was z'n Ma een tante van Josina of...? Link nog niet verder onderzocht want de middelen ontbreken.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Marthen Akollo
Wemphi Weltinus Akollo (1926–)

Opgenomen in het register der inheemse militairen van het KNIL. Deze Wemphi was misschien de chauffeur die oom Guus overal naartoe bracht? Een neef van Josina Akolo? Opvallend dat Wemphi's moeder, net zoals Josina's moeder, ook toebehoorde tot den Ruspanah-clan. Volgens de gegevens op naturalisaties.decalonne.nl was hij een in Haarlem woonachtige gommaker...
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Wemphi Weltinus Akollo
Hendrik Mollet (1928–)

Deze Hendrik was een zoon van Constance Johannes Bernardus Mollet en de Javaanse vrouw Reben. Hij was aannemelijk een bloedverwant van Frederika Mollet. Hoe de exacte relatie in elkaar steekt is nog niet ontdekt.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Hendrik Mollet
Rudolf Marthin Semuël Akollo (1956– 1958)

Overleden op 2-jarige leeftijd, zoon van Akollo en Surilatu. Vader Albertus Johannes Akollo moet verwant zijn geweest aan Josina Akolo. Link nog niet verder onderzocht.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Rudolf Marthin Semuël Akollo
Naamloos Corputty (1964–1964)

Levenloos geboren kind van Mathilde Ruspanah wonende te Farmsum. Moeder moet verwant zijn geweest aan Josina Akolo via Penira Ruspana. Link nog niet verder kunnen onderzoeken.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Naamloos Corputty

 Mysterieuze foto's

Wie is toch die tante Bob...?

Deze foto is geschoten na de scheiding van Ans ouders in Blitar. Als tante Bob bloedverwant is, zou dat van de Westhoff kant moeten zijn. Maar misschien was ze wel van het pleeggezin: Claasz? Of zomaar een kennis die ze ook "tante" noemden...? Een broer van Ma Rien werd ook Bob genoemd. Maar dat kan toeval zijn.
En wie is tante Uk...?

Deze foto is geschoten vóór de scheiding van Ans ouders. Als tante Uk bloedverwant is, zou dat dus van zowel de Jacobsz als Westhoff kant kunnen zijn. Maar hoe toch...? Misschien een zuster van Duncan die weer zo'n aparte bijnaam had? Handschrift lijkt dat van Rien te zijn...
Thümann...

Maar welke...? Het gaat waarschijnlijk om de jongen in het midden, de andere twee ziet eruit als londo. Was dit Charles toen hij klein was? Of één van zijn broeders? Misschien zelfs z'n Pa?
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Thümann, staat ernaast...